X

پیکاپ ویزای انگلیس


پیکاپ ویزای انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس جهت متقاضیان ایرانی از امارات (دبی، ابوظبی)، ترکیه (آنکارا،استانبول) و ارمنستان انجام می شود.


پیکاپ پاسپورت از امارات

ارسال پاسپورت ها جهت ویزای انگلیس به دبی همه روزه انجام می شود.
پس از گذشت ۳ الی ۴ روز پاسپورت شما به سفارت تحویل داده شده و بعد از انجام کارهای اداری توسط سفارت انگلیس، پاسپورت مهر خورده در روز دوشنبه بازگردانده شده و در روز سه شنبه آماده تحویل به شما مسافر گرامی خواهد بود.

برای پیکاپ ویزای انگلیس در امارات نمیتوان زمان دقیقی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه بین ۲ هفته تا ۲۰ روز طول خواهد کشید.

 

مدارک مورد نیاز پیکاپ از امارات

پرینت ایمیل جواب سفارت
اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
اصل پاسپورت متقاضی
وکالت نامه انگلیس در امارات


پیکاپ پاسپورت از ترکیه

ارسال پاسپورت ها جهت ویزای انگلیس به ترکیه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هرهفته انجام می شود.
پس از انجام مراحل اداری توسط کنسولگری انگلیس، پاسپورت مهر خورده در روزهای یکشنبه و چهارشنبه تحویل گرفته می شود و در روزهای دوشنبه و پنجشنبه آماده تحویل به شما مسافر گرامی خواهد بود.
برای پیکاپ ویزای انگلیس از ترکیه نمی توان زمان مشخصی تعیین نمود، اما معمولا این پروسه تا 10 روز طول خواهد کشید.

 

مدارک مورد نیاز پیکاپ از ترکیه

پرینت ایمیل جواب سفارت
اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
اصل پاسپورت متقاضی
وکالت نامه انگلیس در ترکیه

 

پیکاپ پاسپورت از ارمنستان

جهت پیکاپ ویزای انگلیس در ارمنستان متقاضی باید در روز انگشت نگاری آدرس مشخص شده در ایروان را (که توسط کانتر وقت سفارت این مرکز به ایشان اعلام میگردد) به سفارت اعلام نماید. نتیجه ویزا توسط سفارت به دفتر این شرکت ارسال شده و با اولین پرواز روز جمعه به ایران بازگشته و روز شنبه آماده تحویل خواهد بود.
در صورتیکه متقاضی در روز انگشت نگاری آدرسی ارائه نداده باشد، می بایست بعد از بازگشت به ایران به همکاران ویزای انگلیس اطلاع دهد تا پیگیری های لازم انجام شود.


 

مدارک مورد نیاز پیکاپ از ترکیه

پرینت ایمیل جواب سفارت
اصل رسید بارکددار سفارت انگلیس
اصل پاسپورت متقاضی
وکالت نامه انگلیس در ارمنستان

 

تعرفه هزینه پیکاپ پاسپورت انگلیس
 

نوع ویزا قیمت
انگلیس از ابوظبی 5.400.000 ريال
انگلیس از دبی 2.300.000 ريال
انگلیس از آنکارا 2.700.000 ریال
انگلیس از استانبول 3.000.000 ریال
انگلیس از استانبول (اقامتی) 170 دلار
انگلیس از ارمنستان 120 دلار