X

ویزای تایلند

ویزای تایلند

کشور تایلند یکی از گشورهای درحال توسعه در بسیاری از زمینه های است.تایلند دارای فرهنگی غنی با تمدن بسیار می باشد و کشوری است که درحال توسعه می باشد و با داشتن آب و هوای مناسب به یکی از قطب های اول گردشگری تبدیل شده است که برای سفر به تایلند نیازمند دریافت ویزای توریستی می باشد.برای دریافت ویزای توریستی نیاز به مصاحبه حضوری نمی باشد و فقط با ارائه مدارک می توان ویزای توریستی این کشور را دریافت نمود. و مدت اعتبار این ویزا حداقل 30روز و نهایتا 60روز توریست می تواند در این کشور بماند .

نکات قابل توجه ایی که باید برای دریافت ویزای گردشگری در باید به آن توجه کرد. 
تمام متقاضیان باید هنگام درخواست ویزا در ایران حضور داشته باشند .فقط آژانس مسافرتی می تواند برای ویزای توریستی اقدام نمایید و شخص برای دریافت ویزاهای دیگر باید به سفارت تایلند مراجعه کردحتما باید اعتبار پاسپورت 6ماه بعداز دریافت ویزا اعتبار داشته باشد هزینه دریافت میزای توریستی یکبار ورود به کشور تایلند 35یورو می باشد. 
مدارک مورد نیازبرای دریافت ویزای توریستی تایلند به شرح زیر می باشد

  1. اصل و کپی از بلیط رفت و برگشت که باید کپی آن دریک صفحه A4باشد
  2. یک قطعه عکس رنگی  3*4
  3. کپی گذرنامه و شناسنامه و کارت ملی دریک صفحه 
  4. تکمیل فرم درخواست ویزا

با دریافت ویزای توریستی شخص اجازه اقامت یا کار ندارد .مدت زمان دریافت صدور ویزا به نوع ویزا بستگی دارد که ویزای توریستی یک ماهه،یک هفته تا 10 روز بطول می انجاد.و اگر این ویزا به صورت فوری باشد 3 تا 4 روز کاری زمان نیاز است.در سال 92 سفیر کشور تایلند اعام کرده بود که در آینده نزدیک ویزای گردشگری هردو کشور حذف خواهد شد.