X

Iran Air

Iran Air

شرکت هواپیمایی ایران ایر
در سال 1340 آغاز به کار کرد و با نام  اختصاری هما با ادغام دو شرکت ایرانیَن‌ ایرویز و پرشیَن ایرویز تشکیل شده است لوگوی شرکت ایران ایر یا همان هما برگرفته از سازه های سنگی پرنده ی اساطیری در تخت جمشید است .شرکت هواپیمایی ایران ایر از موفق ترین مجموعه های حمل و نقلی هوایی در جهان می باشد که پروازهای بسیاری به قاره اروپا هرروزه دارد .
ایران ایر کلاس های پروازمتغییری تعریف کرده است که از شرایط و خدمات متفاوتی دارد 2 گروه هما کلاس و کلاس اکونومی که هما کلاس خدماتی مانند سطح بیزینس کلاس در ایرلاین های دیگر دارد.

ایران ایر

خدمات بار در ایران ایر
میزان بار مجاز همراه مسافر در پروازه های داخلی و خارجی متفاوت بوده است از 20 کیلوگرم تا 35 کیلو گرم در پروازهای داخلی و از 35 تا 55 کیلوگرم در پروازهای خارجی است که برحسب کلاس نرخی پروازی محاسبه می گردد.
 ناوگان هوایی ایران ایر
درحال حاضر ایران ایر 43 فروند هواپیما در مسیر های پروازی داخلی و خارجی در اختیار دارد انواع هواپیما از قبیل ایرباس 320-بویینگ ایرباس 300- ایرباس 310-فوکر 100- در ناوگان هواپیمایی ایران ایر است.