X

ویزای هند

ویزای توریستی هند جهت مسافرانی صادر می گردد که قصد تفریح، گردش و یا بازدید از این کشور را دارند. باید توجه داشته باشید که با دریافت این نوع ویزا اجازه ی هیچ گونه کار در هند را ندارید.
ویزای توریستی کشور هندوستان از تاریخ صدور دارای اعتبار 3 ماهه است و شما پس از ورود به کشور هندوستان 30 روز اجازه اقامت در این کشور را دارید.
دریافت ویزا توریستی هند حداقل 20 روز کاری به طول می انجامد و در موارد خاص این زمان طولانی تر نیز می شود.