X

ویزای هنگ کنگ

 

مسافرانی که قصد سفر به کشور هنگ کنگ را دارند باید قبل از سفر اقدام دریافت ویزای این کشور نمایند.

با اینکه هنگ کنگ در ایران سفارت نداشته و ویزای این کشور از طریق اداره مهاجرت این کشور صادر میشود، وکیل و نماینده مسافر می تواند جهت اخذ ویزای کنیا با در دست داشتن مدارک مربوطه  اقدام به اخذ ویزای این کشور نمایند.

آژانس هواپیمائی صالحان افتخار دارد جهت اخذ ویزای کنیا، نماینده شما مسافر گرامی باشد.