X

پیکاپ پاسپورت

 

 

پیکاپ پاسپورت چیست؟

برای اخذ ویزاء برخی کشورها، در اولین مرحله شخص می بایست به کشور دیگری سفر کرده و به سفارت کشور مقصد، در کشور واسط مراجعه نماید که اینکار باید توسط شخص متقضی صورت پذیرد. در مرحله بعد پس از اعلام نتیجه  ویزا به فرد متقضی، در صورت تایید شدن ویزای وی،  جهت درج ویزا در پاسپورت، می بایست سفر مجددی به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید. 

اما با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقاضی در سفارت نمی باشد ، پاسپورت می تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و... .

از آن جایی که جهت درج ویزا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق نماینده به سفارت تحویل داده شوند. 

از مزایای پیکاپ هزینه پایین آن نسبت به هزینه ی اقامت در کشور مقصد می باشد . پس از این که فرد نسبت به درخواست ویزا اقدام می نماید دو حالت ممکن است پیش بیاید. موافقت با درخواست ویزا یا عدم موافقت نسبت به این درخواست.

در حالت اول، پس از این که درخواست ویزای فرد از سوی سفارت مورد قبول قرار می گیرد، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود تا ویزا ضمیمه ی پاسپورت شود و بتواند به کشور مورد نظر مسافرت کند. به این مرحله ی اخیر، یعنی ضمیمه شدن ویزا به پاسپورت اصطلاحاً پیکاپ (Pick Up) گفته می شود.

آن چه که مسلم است در حالت دوم فرد باید با توجه به علت مردود شدن درخواست، درصدد رفع آن برآید و سپس مجدداً اقدام کند. 

 

بطور اختصار، از آنجایی که جهت درج ویزا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق نماینده به سفارت تحویل داده شوند. پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شخص پیکاپ گفته می شود.